Werk & Zekerheid

wat is uw rol als werkgever

Wist u dat?
• Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland is 3,4% (Bron: CBS maart 2016)
• De helft van de verzuimkosten is beïnvloedbaar

Bij ziekte of verzuim van uw vaste personeel bent u in het kader van Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ) verplicht om gedurende twee jaar het loon van de werknemer door te betalen. Daarnaast stelt het UWV dat u deze werknemer ondersteunt om (zo veel als mogelijk) terug te keren op de werkvloer.

Toegevoegde waarde
Ons doel is om u een weg te wijzen in het alsmaar complexer wordende woud van wet- en regelgeving van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hierbij gaat het onder andere om het terugdringen van kosten maar ook om preventie, schadelastbeheersing en begeleiding van de werkgever én werknemer.

Wij leveren hiervoor oplossingen zoals:
• Ziekteverzuimverzekering met dienstverlening
• Collectieve ongevallenverzekering
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering (aanvullend)
• WIA en WGA oplossingen
• Collectieve zorgverzekering

Tijdens een adviesgesprek bespreken wij alle factoren om uw situatie volledig in kaart te brengen.
Maak Nu Direct Een Afspraak

Kor_Pijnacker
Kor Pijnacker heeft meer dan 27 jaar ervaring als verzekeringsadviseur en is gespecialiseerd in bedrijven

Kor Pijnacker
06 – 36 28 57 63
e-mail: k.pijnacker@pijnacker-assurantien.nl
Havikshorst 14, 8446 KW Heerenveen

Kor_Pijnacker-LinkedIn  Volg Pijnacker Assurantiën op Facebook

aangesloten bij:
KiFiD_logo AFM_logo logo RiskForum